กล้วยไม้ป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส- ไม่ทราบชื่อ

Comments

ความเห็นที่ 1

กลุ่มเอื้องตะขาบ (Thrixspermum sp.) ครับ การจะระบุชนิดได้แน่นอนต้องดูที่กลีบปากครับ เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็กที่สวยมาก