อาสาสมัครเฝ้าบู๊ท งานดูนกที่บางปู วันที่ 9-10 พย.

รบกวนด้วยครับ ข้าพเจ้า คงเข้าไปจัดวันศุกร์ แต่เสาร์/อาทิตย์ ไปเขมรครับ