รบกวนตรวจสอบ ปลา 3 รายการ

Comments

ความเห็นที่ 1

สถานะตัวนี้ ใช้ชื่อไหนกันแน่ครับ ระหว่าง Nuchequula nuchalis กับ Leiognathus brevirostris 

ปลาแป้นเล็ก และ Crypterius truncatus

ความเห็นที่ 2

ทำไมเละจัง ผ่ามาจากท้องงูทะเลรึ

ความเห็นที่ 3

ใช่พี่ จากกระเพาะ

ความเห็นที่ 4

ทำไมหัวมันเละทุกตัวเลยละ

ความเห็นที่ 5

เข้าใจว่าโดนกัด อำนาจพิษเลยเริ่มย่อยส่วนหัวก่อน 

ความเห็นที่ 5.1

คำตอบนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยขอรับ การโดนกัด กับตำแหน่งการย่อยนั้นเป็นคนละเรื่องกันครับ

ความเห็นที่ 6

ก้กัดที่หัวไง

ความเห็นที่ 7

Arius maculatus OKEubleekeria splendens (Cuvier, 1829) กะ

Cryptarius truncatus

ความเห็นที่ 8

คือ งูมันมีพฤติกรรม ฉกที่หัวหรอครับ

ความเห็นที่ 9

งูกลืนจากหัวเข้าไปก่อนครับ ดังนั้นส่วนหัวปลาจะถูกย่อยก่อน แต่ตอนฉก โดนตรงไหนก็ตรงนั้นครับ