หอย ณ อุทยานฯกุยบุรี

       พบหอยที่อุทยานฯกถยบุรีตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ 4 ชนิด ไม่ทราบว่าพวกเขามีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรครับ ชนิดแรก

Comments

ความเห็นที่ 1

       หอยชนิดที่สอง คาดว่าน่าจะกำลังผสมพันธุ์กันอยู่

หอยชนิด201 หอยชนิด202

ความเห็นที่ 2

      หอยชนิดที่สาม อยู่สูงจริงๆ

หอยชนิดที่สาม

ความเห็นที่ 3

      หอยชนิดที่สาม อยู่สูงจริงๆ

ความเห็นที่ 4

หอยชนิดที่สาม

ความเห็นที่ 5

หอยชนิดที่สาม

ความเห็นที่ 6

หอยชนิดที่สาม

ความเห็นที่ 7

หอยชนิดที่สาม

ความเห็นที่ 8

หอยชนิดที่สี่ ตัวนี้พบแต่เปลือกครับ

หอยชนิดที่สี่

ความเห็นที่ 9

ชนิดแรกกับชนิดที่สาม หอยทากสยาม Cryptozoana siamensis

 

หอยชนิดที่ 2 หอยทากขัดเปลือก Sarika resplendens

 

หอยชนิดที่ 4 หอยหอม Cyclophorus sp.

ความเห็นที่ 10

ขอบพระคุณครับ