ปรีวิว นิทรรศการภาพวาดสัตว์ป่า ในงานมหิดล คนรักสัตว์ ครั้งที่ 10

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมหิดล คนรักสัตว์ครั้งที่ 10 นำภาพวาดสีน้ำ สัตว์เลี้ยง หมา แมว และนกมาจัดแสดงให้ความรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพวาดสีน้ำทุกภาพจะช่วยเป็นแรงบัลดาลใจที่ดีในการกระตุ้นจิตสำนึกในการ ดูแล และให้ความรักแก่เพื่อนร่วมโลก ตัวน้อย ๆ ๆ
1389757622.jpg

1389757632.jpg

1389757723.jpg

1389757739.jpg

1389757767.jpg

1389757785.jpg

1389757804.jpg

1389757886.jpg

1389757920.jpg

1389757944.jpg

1389758080.jpg

1389758177.jpg

1389758199.jpg

1389758226.jpg

1389758325.jpg

1389758363.jpg