ฟองกบ เขียด ปาด ณ เขากำแพง

        ตามไหล่เขาของเขากำแพงที่เป็นป่าร่มครึ้ม พบฟองประเภทนี้เกาะอยู่ตามโคนต้นไม้เป็นจำนวนมาก ใช่..ฟองของกบ เขียด หรือปาด เพื่อใช้เป็นที่ฟักไข่ใช่ไหมครับ