สอบถามเรื่อง amphibaenidae

อยากสอบถามครับว่า ในไทย มี amphisbaenidae หรือไม่อย่างไรครับ
หรือมีที่ไหนในแถบใกล้เคียงไหมครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ยังไม่มีรายงานการพบในภูมิภาคนี้ครับ

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณคับบ