สอบถามชื่อพืชครับ

ขออนุญาต ต้องการทราบชื่อต้นไม้ในภาพครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ