นกเด้าดินทุ่งอันใด?

จากบึงบอระเพ็ดเมื่อปลายเดือนมกราคมครับ ได้พยายาม ID เองแล้ว แต่ไม่สามารถครับ...

Comments

ความเห็นที่ 1

ดูจากลักษณะรูปร่างและลายปีก เทียบกับภาพในหนังสือคู่มือนกเมืองไทยของคุณหมอบุญส่งฯแล้ว น่าจะเป็นนกเด้าดินทุ่งเล็ก  (Paddyfield Pipit, Anthus rufulus) นะครับ

ความเห็นที่ 2

Paddyfield Pipit ค่ะ