ตะกวด กิ้งก่า และจิ้งเหลน..หน่วยฯองทั่ง

        ขอทราบชื่อไทย ชื่อวิทยฯ และวงศ์ของสัตว์เหล่านี้ครับ
        ชนิดแรก..ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกวด หรือสัตว์ในกลุ่มเดียวกัน พบอาศัยอยู่ตามโพรงไม้สูง ช่วงบ่ายๆก็จะออกจากโพรง ราวกับว่ามาอาบแดดอย่างนั้นแหละ

Comments

ความเห็นที่ 1

        นี่ก็พบอีกตัวหนึ่ง อยู่ห่างจากต้นแรกราว 50-60 เมตร 
ตะกวด04

ความเห็นที่ 2

        ขณะซุ่มถ่ายภาพเจ้าหมูป่า ก็มีจิ้งเหลนตัวนี้โผล่เข้ามาตรงหน้าเล่นเอาตกใจ เป็นจิ้งเหลนชนิดใดครับ?
จิ้งเหลน

ความเห็นที่ 3

        ป่าแห่งนี้กิ้งก่ามีเยอะจริงๆ แต่บันทึกภาพมาได้เพียงชนิดเดียว ไม่ทราบเป็นชนิดใดครับ?
กิ้งก่า01 กิ้งก่า02

ความเห็นที่ 4

รู้แค่ตะกวดธรรมดากับกิ้งก่าแก้วเหนือครับ จิ้งเหลนนี่ไม่แน่ใจ.

ความเห็นที่ 4.1

        ขอบพระคุณครับ