หอย..หน่วยฯองทั่ง

       พบหอยชนิดนี้เกาะใต้ใบไม้ที่สูงจากพื้นดินราว 6-7 เมตร ครับ ไม่ทราบว่าเป็นหอยชนิดใด?

Comments

ความเห็นที่ 1

เท่าที่ค้นาข้อมูล คิดว่าน่าจะเป็น"หอยหางดิ้นน้อย" ชื่อวิทยฯ Durgela levicula วงศ์ HELICARIONIDAE หรือไม่ครับ?