กระรอก..หน่วยฯองทั่่ง

        รบกวนขอสอบถามกระรอกชนิดนี้ครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

กระรอกท้องเทาครับ

http://siamensis.org/species_index#2389--Species : Callosciurus caniceps

ความเห็นที่ 1.1

ขอบพระคุณมากๆครับ