ถามชื่อพืชครับ

รูปแรก และรูป 12     13 เป็นตระกูลใกล้เคียงกับตะแบก ตะคร้ำ ตะคร้อ  หรือชื่อทำนองนี้หรือเปล่าครับ ขึ้นตามไหล่เขาใกล้หุบที่ความสูง 600 กว่า

รูป  2    และ 9 Hoya paracitica หรือ ชนิดใด

3   4 ดอกหอม ใกล้เคียงตระกูลเข็ม หรือ ไม่แน่ใจว่าคล้ายที่คนเรียกสาวสารภีหรือใกล้เคียง


5-7 ปาหนันหรือพวกกระดังงาหรือเปล่า

10-11 ส่วนสีขาวคือใบหรือดอกไม่ทราบชื่อเลยครับ

8 กล้วยมดหรือเปล่าครับพวกกล้วยไม่กินซาก

Comments

ความเห็นที่ 1

ขออนุญาตตอบนะครับ
- รูปแรก รูป12 และรูป13 เป็นพวกไม้สกุลเดียวกับตะแบก อินทนิล และเสลา ครับ สกุล Lagerstroemia วงศ์ LYTHRACEAE
- รูป2 และรูป9 เป็นไม้สกุล Hoya วงศ์ APOCYNACEAE (เดิมอยู่ในวงศ์ ASCLEPIADACEAE)
- รูป10 และรูป11 คือ "กำเบ้อต้น" ชื่อวิทยฯ Schizomussaenda henryi วงศ์ RUBIACEAE

ความเห็นที่ 2

3&4 ข้าวสารป่า Pavetta tomentosa ประมาณนั้นครับ