หอย..เกาะพิทักษ์

บันทึกภาพมาได้เพียง 2 ชนิด ครับ ชนิดแรก

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดที่สอง ทัั้งนี้ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
หอยชนิดที่สอง03 หอยชนิดที่สอง01 หอยชนิดที่สอง02

ความเห็นที่ 2

ตัวแรก หอยตาวัว ,หอยมุกไฟ,หอยโข่งเขียว
ตัวที่สอง หอยเบี้ย , เบี้ยแก้ 
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับ

ความเห็นที่ 2.1

ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 3

ในมุมมองกระผม 
 หอยตัวแรกน่าจะเป็นหอยตาวัวเขียว (Turbo bruneus) ในวงศ์หอยตาวัว Turbinidae
 หอยตัวที่สอง น่าจะเป็นหอยเบี้ยอาหรับ (Cypraea arabica) สังเกตได้จากลายบนหลังเปลือกและเห็นส่วนยอดเปลือก (apex) ขอรับ