ถาม ไม้ยืนต้น

ต้นไม้ยืนต้นในภาพ คือต้นอะไรครับ
เจอในสวนที่ อ.เมืองนครราชสีมา
เจอในสวนเห็นแปลกดี แต่ไม่ทราบชื่อ
วานท่านผู้รู้ช่วยบอกที
สามภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากต้นไม้เดียวกันครับ