กิ้งก่า จ.เลย

Comments

ความเห็นที่ 1

ตัวที่2 พบที่สวนหินผางาม อ.หนองหิน หางด้วนไปแล้ว
กิ้งก่า ชนิดที่2

ความเห็นที่ 2

1. กิ้งก่าคอสีฟ้า (Calotes mystaceus) / Blue-crested Lizard
2. กิ้งก่าแก้วเหนือ (Calotes emma alticristatus) / Northern Forest Crested Lizard

ความเห็นที่ 2.1

ขอบพระคุณครับ