ถามชื่อต้นไม้หน่อยครับ เจอแถวๆป่าบนเขา มีรูปผลของต้นด้วยครับ

นี่เป็นรูปต้นไม้ครับ มีทั้งหมด 3 ภาพ เจอแถวๆป่าบนภูเขา ไม่ทราบว่าต้นนี้คือต้นอะไรครับ