รบกวนถามชื่อดอกไม้ด้วยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

รู้เพียงสามภาพท้ายเป็นพืชวงศ์ขิงข่า Zingiberaceae

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 2

ชนิดแรก คือ "แพรวไพลิน" จำชื่อวิทยฯและวงศ์ไม่ได้ครับ ชนิดที่ 2-4 อยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE โดยชนิดที่2 น่าจะเป็นสกุลปุด ชนิดทีี่3 สกุล Curcuma และชนิดที่4 คือ ข่าไฟ วันจันทร์..ผมจะใส่ชื่อวิทยฯให้นะครับ พอดีข้อมูลอยู่ที่ office

ความเห็นที่ 2.1

ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 3

ชนิดแรก ชื่อ "แพวไพลิน" ชื่อท้องถิ่น คือ ยายคลังใหญ่ , ฮอมใดง , ฮ่อมคำ ชื่อวิทยฯ Dichroa febrifuga Lour. วงศ์ HYDRANGEACEAE 
ชนิดที่สอง ไม่มีชื่อไทยครับ รู้แต่ว่าอยู่ในสกุลเดียวกับกระวาาน ชื่อวิทยฯ Amomum pierreanum Gagnep. วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชนิดที่สาม เห็นดอกในช่อกาบดอก..ไม่ชัดครับ รู้แต่ว่าอยู่ในสกุล Curcuma วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชนิดที่สี่ คือ "ข่าไฟ" ชื่อวิทยฯ Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. วงศ์ ZINGIBERACEAE

ความเห็นที่ 3.1

ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลยครับ

ความเห็นที่ 3.2

ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลยครับ

ความเห็นที่ 4

ยินดีครับ..ถ้ารู้นะ ซึ่งผมขอแก้ชื่อชนิดแรกที่พิมพ์ผิดไป ชื่อที่ถูกต้อง คือ "แพรวไพลิน"