หอย อ.ภูเรือ จ.เลย

        พบหอยตัวนี้อยู่บริเวณปากทางขึ้นภูหลวง เขาคือ "หอยทากสยาม" ชื่อวิทยฯ Cryptozoana siamensis วงศ์ ARIOPHANTIDAE ใช่ไหมครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

น่าจะเป็นหอยเดื่อ Hemiplecta distincta ครับ แต่อธิบายไม่ถูกว่าเปลือกต่างกับหอยทากสยามยังไง

ความเห็นที่ 2

เห็นด้วยว่าเป็นหอยเดื่อ ขอบปากม้วนหนาๆ กับเปลือกดูหนาๆแลขรุขระมากกว่า น่าจะพอใช้ดลใจได้มั้งครับ

ความเห็นที่ 3

       ขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับ