แมลงที่พบในอุทยานฯภูสวนทราย อ.นาแห้ว จ.เลย

       สวัสดีครับ ขอสอบถามแมงและแมลงเหล่านี้ครับ ชนิดแรกเป็นด้วงไม่ทราบชนิดครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

        ชนิดที่สองคิดว่าเป็น"ด้วงเขี้ยวกาง" แต่ไม่ทราบชนิดครับ
ด้วงเขี้ยวกาง01.jpg ด้วงเขี้ยวกาง02.jpg

ความเห็นที่ 2

       ชนิดที่สามเป็นผึ้งไม่ทราบชนิด? กำลังกินน้ำหวานจากดอกของหน่อพสุธา(ตัวผู้) Balanophora hariandii Hook. f. วงศ์ BALANOPHORACEAE
ผึ้ง.jpg

ความเห็นที่ 3

       ชนิดที่สี่เป็นแมลงวันไม่ทราบชนิด
แมลงวัน.jpg

ความเห็นที่ 4

       ชนิดที่ห้าเป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ ชนิดแรก
ตั๊กแตนกิ่งไม้ ชนิดแรก01.jpg ตั๊กแตนกิ่งไม้ ชนิดแรก02.jpg

ความเห็นที่ 5

        ชนิดที่หกเป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ ชนิดที่สอง
ตั๊กแตนกิ่งไม้ ชนิดที่สอง.jpg

ความเห็นที่ 6

        ชนิดที่เจ็ดเป็นมอธ ชนิดแรก
มอธชนิด1.jpg

ความเห็นที่ 7

        ชนิดที่แปดเป็นมอธ ชนิดที่สอง
มอธชนิด2.jpg

ความเห็นที่ 8

        ชนิดที่เก้า เป็นมวนชนิดใดครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกคำตอบครับ
มวน.jpg

ความเห็นที่ 9

ชนิดที่เจ็ด มอธพิรามหน้ายักษ์ ส่วนด้วงเนี่ยตอบได้แค่ด้วงดินอ่ะครับ

ความเห็นที่ 9.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 10

ด้วงชนิดแรกในสองภาพแรกคือด้วงคีมนีโอแพรี่ Neolucanus parryi
และถัดมาอีกสองภาพเป็นด้วงในสกุลเดียวกัน ด้วงคีมนีโอดำเล็ก N.brevis ครับผม.

ความเห็นที่ 10.1

        ขอบพระคุณครับ