ขอถามชื่อปลาทะเล 3 ตัวนี้หน่อยครับ

เห็นชาวบ้านจับได้ที่สะพานปลา เลยอยากทราบชื่อปลาครับ ขอบคุณครับ

ตัวที่ 1

Comments

ความเห็นที่ 1

1. Lutjanus bitaeniatus (Juvennile)
2. Neopomacentrus cyanomos
3.
Thryssa hamiltonii

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณคุณ Keepers มากๆเลยครับ

ความเห็นที่ 3

ตัวแรกปลาทรายขาว Scolopsis bitaeniatus กระมังครับ ไม่ใช่กลุ่มกะพงแดง

ความเห็นที่ 3.1

ขอบคุณครับ