Planetary boundaries (ฝากไว้เป้นข้อมูลครับ)


เรื่อง Planetary boundaries by Johan Rockstrom 2009 และการล้มสลายของระบบชีวลัย Biosphere collapse น่าจะเป็นข้อมูลสนับสนุนงานต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมขณะนี้ได้ไม่มากก็น้อยครับ 
(รบกวนไปตามต่อ http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html)

Comments

ความเห็นที่ 1

ขอบคุณครับ