แมงและแมลง ณ ดงนาทาม อุทยานฯผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

        สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อของแมงและแมลง ณ ดงนาทาม อุทยานฯผาแต้ม จ.อุบลราชธานี ซึ่งบันทึกภาพได้ในช่วง 23-25 ตุลาคม ที่ผ่านมาครับ ชนิดแรกเ คือ "แมลงปอบ้านสีตะกั่วขนฟ้า" ชื่อวิทยฯ Brachydiplax sobrina ใช่ไหมครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

     ชนิดที่2 คือ แมลงปอบ้านบ่อ" ชื่อวิทยฯ Crocothemis servilia servilia ใช่ไหมครับ?
แมลงปอ2.jpg

ความเห็นที่ 2

     ชนิดที่3 คือ "แมลงปอบ้านเสือลายเขียว(ตัวผู้)" ชื่อวิทยฯ Orthetrum sabina วงศ์ LIBELLULIDAE ใช่ไหมครับ?
แมลงปอ3.jpg

ความเห็นที่ 3

       ชนิดที่4 ไม่ทราบชื่อครับ
แมลงปอ4.jpg

ความเห็นที่ 4

     ชนิดที่5 ไม่ทราบชื่อครับ
แมลงปอ5.jpg

ความเห็นที่ 5

     คือ "ผึ้งมิ้ม" ชื่อวิทยฯ Apis flora ใช่ไหมครับ
ผึ้ง1.jpg ผึ้ง2.jpg

ความเห็นที่ 6

       มอธหรือผีเสื้อกลางคืนนั้น บันทึกภาพมาได้ 2 ชนิด 
มอธชนิด1.jpg มอธชนิด2.jpg

ความเห็นที่ 7

       แมลงทับตัวนี้มีชื่อเรียกว่ากระไรครับ

ความเห็นที่ 8

      แมลงทับตัวนี้มีชื่อเรียกว่ากระไรครับ
แมลงทับ.jpg

ความเห็นที่ 9

       ไม่ทราบว่าเป็นด้วงชนิดใดครับ
ด้วง1.jpg ด้วง2.jpg ด้วง3.jpg

ความเห็นที่ 10

       แมงมุม บันทึกภาพมาได้ 3 ชนิด
แมงมุม ชนิด1.jpg แมงมุม ชนิด2.jpg แมงมุม ชนิด3.jpg

ความเห็นที่ 11

คคห.9 น่าจะเป็นมวนตองแตก Chrysocoris stollii

http://www.malaeng.com/blog/?p=9125

ความเห็นที่ 11.1

ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 12

#1 แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า/แมลงปอบ้านคู่สีเขียวฟ้า Diplacodes trivialis ตัวผู้
#2 แมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง/แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง Trithemis aurora ตัวเมีย
#3 ใช่ครับ
#4 แมลงปอบ้านสองปลายปีกดำ/แมลงปอบ้านคู่ปลายปีกดำ Diplacodes nebulosa ตัวเมีย
#5 แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า/แมลงปอบ้านคู่สีเขียวฟ้า Diplacodes trivialis ตัวเมีย
 
ภาพแมลงทับ แมลงทับกลมขาแดง (Sternocera ruficornis
ครับ

ความเห็นที่ 12.1

ขอบพระคุณมากๆครับ