สอบถามเรื่อง Elaphe

๒๓ งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน (Elaphe flavolineata)
๒๔ งูทางมะพร้าวแดง (Elaphe porphyracea)
๒๕ งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
๒๖ งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูใบ้ หรืองูทางมะพร้าวถ้ำ (Elaphe taeniura)

หาชื่อวิทยาศสตร์ของพวกนี้ไม่เจอ อยากทราบว่าปัจจุบันใช้ชื่ออะไร  นำมาจากรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองสงสัยว่าชื่อวิทยาศาสตร์ตรงกับชื่อในรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่

Comments

ความเห็นที่ 1

ปัจจุบันชื่อสกุลข้างต้นถูกเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดสำหรับชนิดในไทย ซึ่งตาม บ/ช แนบท้ายประกาศกระทรวงยังใช้สกุลเดิมอยู่ แต่หลังจากประกาศใหม่เข้าใจว่าน่ามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันครับ

สถานภาพปัจจุบันของงูเหล่านี้..
๒๓ Coelognathur flavolineatus
๒๔ Oreocryptophis porphyraceus
๒๕ Coelognathus radiatus
๒๖ Orthriophis taeniurus

ขอแถม (ไม่ระบุลำดับแล้วกัน)
งูทางมะพร้าวเขียว เดิมใช้ Elaphe prasina ก็เปลี่ยนเป็น Gonyosoma prasinum ด้วยครับ