Big cats (ภาพวาดสีโปสเตอร์)

Comments

ความเห็นที่ 1

เสือโคร่ง
draw06.jpg

ความเห็นที่ 2

เสือโคร่งดำ >>เสือในตำนาน angel
(ภาพนี้จิ้นเอาครับ)
tigerground3.jpg

ความเห็นที่ 3

สิงโต แมวใหญ่ที่มีความแตกต่างระหว่างเพศชัดเจนที่สุด
lion22.jpg

ความเห็นที่ 4

เสือลายเมฆ (Clouded leopard) 
p1090586.jpg

ความเห็นที่ 5

เสือ(ดาว)ดำ
Black_Leopard