แมง และแมลง ณ เขตรักษาพันธุ์ฯภูหลวง จ.เลย

        สวัสดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเดินทางไปบันทึกภาพพรรณไม้บนภูหลวง ซึ่งกลางคืนบันทึกภาพแมงและแมลงได้หลายชนิด จึงนำมาสอบถามชื่อครับ ชนิดแรกผมคิดว่าน่าจะเป็น..ตั๊กแตนหนวดยาว สกุล Sathrophyllia sp. ไม่ทราบชนิด วงศ์ย่อย PSEUDOPHYLINAE วงศ์ TETTIGONIIDAE

Comments

ความเห็นที่ 1

       ผีเสื้อกลางคืน คิดว่าน่าจะอยู่ในวงศ์ GEOMETRIDAE ทั้ง3รูปนี้เป็นตัวละชนิดครับ
มอธชนิด1.jpg มอธชนิด2.jpg มอธชนิด3.jpg

ความเห็นที่ 2

       มอธชนิด4 ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกุล Eritena sp. วงศ์ย่อย ACENTROPINAE วงศ์ CRAMBIDAE
มอธชนิด4 รูปแรก.jpg มอธชนิด4 รูปสอง.jpg

ความเห็นที่ 2.1

        เท่าที่ค้นหาข้อมูล คิดว่าน่าจะเป็น Glyphodes itysalis (วงศ์ CRAMBIDAE)

ความเห็นที่ 3

        มอธชนิด5 ตัวใหญ่มาก
มอธชนิด5.jpg

ความเห็นที่ 4

        มอธชนิด6
มอธชนิด6.jpg

ความเห็นที่ 5

ตั๊กแตนตัวแรกเป็นตั๊กแตนตำข้าวเปลือกไม้ครับ มิใช่ ตั๊กแตนหนวดยาว

ความเห็นที่ 5.1

       ขอบพระคุณครับ คิดว่าน่าจะเป็น"ตั๊กแตนตำข้าวเปลือกไม้ขอบเรียบ" (Humbertiella sp. วงศ์ MANTIDEA)

ความเห็นที่ 6

มอทชนิดที่ 5 มองดูยังกับแมลงช้างน้ำ

ความเห็นที่ 6.1

อาจใช่ก็ได้ครับ พอดีผมไม่รู้จัก และคิดว่าเป็นมอธ

ความเห็นที่ 6.1.1

       ผมนำข้อมูลของคุณไปค้นคว้าต่อยอด พบว่าน่าจะเป็น"แมลงช้างหัวงู" (ชื่อสามัญ Snakeflies วงศ์ RAPHIDIIDAE)

ความเห็นที่ 7

        มอธชนิดที่ 7
มอธชนิด7.jpg

ความเห็นที่ 7.1

       เท่าที่ค้นคว้าข้อมูล คิดว่าน่าจะเป็นมอธในวงศ์ CHOREUTIDAE