แมลงปอ..คลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร

       สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อของแมลงปอ 2 ชนิด ชนิดแรก คือ แมลงปอบ้านตาลปลายปีกใส(ตัวเมีย) ชื่อวิทยฯ Neurothemis fulvia ใช่ไหมครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

        ชนิดสอง คือ แมลงปอบ้านบ่อ(ตัวผู้) Crocothemis servilia servilia หรือ แมลงปอบ้านมนกลาง Lyriothemis cleis หรือ แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง(ตัวผู้) Trithemis aurora 
แมลงปอชนิด201.jpg แมลงปอชนิด202.jpg แมลงปอชนิด203.jpg

ความเห็นที่ 2

ตัวแรก แมลงปอบ้านใหม่กลม Neurothemis fulvia ตัวเมียครับ
ตัวสอง แมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง/แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง  Trithemis aurora ตัวผู้ครับ

ความเห็นที่ 3

        ขอบพระคุณครับ