ทากทะเลในอ่าวปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง

แนะนำข้อมูลทากทะเลในอ่าวปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงครับ
http://natmuseum.oas.psu.ac.th/content/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8...