สอบถามค่ะ สหกิจศึกษาไปที่ไหนดีค่ะ (ประมงค่ะ)

ตามหัวข้อเลยค่ะ ปิดเทอมนี้จะไปสหกิจค่ะ แต่ยังคิดไม่ออกจะไปไหนดี อยากสอบถามว่ามีที่ไหนแนะนำไหมค่ะ