ถามชื่อปลา งู ปู อึ่ง

ขออภัย ขอเลือกเป็น Forumรวมๆ มั่วๆ แบบคนถามนะครับ รู้ชื่ออยู่รูปเดียวนกแสกแดง

Comments

ความเห็นที่ 1

งูเป็นงูในกลุ่มงูงอด งูปี่แก้วครับ Oligodon sp.
ไม่มีพิษ ไม่อันตราย

ความเห็นที่ 2

ปู ดูคล้ายปูหินสกุล Demanietta ครับ ระดับชนิดต้องใช้พื้นที่ที่เจอเป็นตัวช่วยครับ

ความเห็นที่ 3

งู น่าเป็นงูปี่แก้วใหญ่ (Oligodon joynsoni)