อยากทราบชื่อไม้ล้มลุกชนิิดหนึ่ง

อยากทราบชื่อพืชชนิดหนึ่งครับ เป็นพืชล้มลุก เกิดเองตามธรรมชาติบริเวรป่าดิบชื้นครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

คล้าชนิดหนึ่งครับ เคยเห็นในป่าพุ่มสูง2-3ม. มีส่วนที่เป็นหนามแหลมด้วยครับ

ความเห็นที่ 2

คล้าชนิดหนึ่งครับ เคยเห็นในป่าพุ่มสูง2-3ม. มีส่วนที่เป็นหนามแหลมด้วยครับ