เต่านาชนิดใหม่ของโลก ชนิดที่สองที่ตัวอย่างต้นแบบจากไทย

Comments

ความเห็นที่ 1

กับการกล่าวถึงเต่านาชนิดนี้ด้วยความหวัง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1293823160632758_decode_entities...

ความเห็นที่ 2

ยอดเยี่ยมครับ

ความเห็นที่ 3

เมพพพ