รบกวนสอบถามการใช้คำว่า taxa ครับผม

1. ลำดับขั้น (taxon) ที่ต่ำกว่าชนิด (species) มีอะไรบ้างครับ และลำดับที่ต่ำที่สุดในการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานพืชคือลำดับใดครับ?
2. การนับจำนวนพืชโดยใช้คำว่า taxa ต้องนับจำนวนอย่างไรครับผม และเริ่มนับตั้งแต่ taxon ใดบ้างครับ?
    taxon ที่ต่ำกว่า variety สามารถนับได้หรือไม่?
    เช่น form (f. หรือ forma) ถือว่าเป็น taxon ไหมครับ? และสามารถนับจำนวนเป็น taxa ได้ไหมครับ? และ
           cultivar variety (cv.) ถือว่าเป็น taxon ไหมครับ? และสามารถนับจำนวนเป็น taxa ได้ไหมครับ?

จากบทความในวารสารพฤกษศาสตร์ไทย
   Pramote Triboun, Kai Larsen & Pranom Chantaranothai. 2014. A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa. Thai Journal of Botany 6(1): 53-77.
   จาก KEY TO TAXA ได้ระบุว่ามี 56 species (60 taxa) และมี 10 new taxa
   โดยแบ่งเป็น (ไม่แน่ใจครับ ว่าผมนับถูกไหม?)
    52 species
    4 subspecies และ
    4 varieties
3. taxon subspecies สามารถนับจำนวนรวมเป็น species ได้ใช่ไหมครับ? (เนื่องจากระบุไว้ว่า 56 species)
4. จำนวน taxa = จำนวน species + จำนวน varieties ใช่ไหมครับ?

ถ้าเปรียบเทียบการจัดจำแนกระหว่างพืชดอก (กุหลาบ) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (สุนัข) ในระดับที่ต่่ำกว่าชนิด (species)
5. กุหลาบ และ สุนัข จัดอยู่ในลำดับชนิด (species) ในระดับที่เท่ากันไหมครับ? หรือนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับ
6. ถ้าระดับที่ต่ำกว่าชนิด (species) เช่น สุนัขพันธุ์ Chihuahua, Golden Retriever, Japanese Spitz etc. จะเทียบได้กับกุหลาบในระดับใดครับ?
    จะเท่ากับ Rosa 'Claire Austin', Rosa 'Red Eden', Rosa 'Heritage' etc. ไหมครับ 

ขอความกรุณาอธิบายข้อสงสัย และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ 
    

Comments

ความเห็นที่ 1

1. ลำดับขั้น (taxon) ที่ต่ำกว่าชนิด (species) มีอะไรบ้างครับ และลำดับที่ต่ำที่สุดในการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานพืชคือลำดับใดครับ?


ตอบ
infraspecies ranks มี 5 ranks  พืช 
subspecies มีใช้โดยเฉพาะยุคกลางเก่ากลางใหม่
varities มีใช้ในยุคเก่า และสุกลที่มีประเพณีนี้
subvarieties ใช้น้อยมาก หรือไม่มีที่ใช้
forma  ใช้หมายถึง clone หรือ morphotype ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของยีนที่กลายพันธุ์ ซึ่งไม่ได้สัมพันธ์ กับประชากร ซึ่ง ผิดใจความหลักของ การอนุกรมวิธาน นิยามของ Taxon และ ICZN ICBN
subforma  ต่ำสุด ไม่เคยเห็นใช้เลย

แต่สัตว์ มีเฉพาะ subspecies

2. การนับจำนวนพืชโดยใช้คำว่า taxa ต้องนับจำนวนอย่างไรครับผม และเริ่มนับตั้งแต่ taxon ใดบ้างครับ?
    taxon ที่ต่ำกว่า variety สามารถนับได้หรือไม่?
    เช่น form (f. หรือ forma) ถือว่าเป็น taxon ไหมครับ? และสามารถนับจำนวนเป็น taxa ได้ไหมครับ? และ
           cultivar variety (cv.) ถือว่าเป็น taxon ไหมครับ? และสามารถนับจำนวนเป็น taxa ได้ไหมครับ?

ต่ำกว่า var. มักไม่นับ เพราะ ไม่มีลักษณะเป็นประชากร  ซึ่งไม่เข้าหลักอนุกรมวิธาน

ความเห็นที่ 2

จากบทความในวารสารพฤกษศาสตร์ไทย
   Pramote Triboun, Kai Larsen & Pranom Chantaranothai. 2014. A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa. Thai Journal of Botany 6(1): 53-77.
   จาก KEY TO TAXA ได้ระบุว่ามี 56 species (60 taxa) และมี 10 new taxa
   โดยแบ่งเป็น (ไม่แน่ใจครับ ว่าผมนับถูกไหม?)
    52 species
    4 subspecies และ
    4 varieties
3. taxon subspecies สามารถนับจำนวนรวมเป็น species ได้ใช่ไหมครับ? (เนื่องจากระบุไว้ว่า 56 species)

ตอบ  นับรวมไม่ได้  เพราะคนละระดับกัน น่าจะสับสนตอนตีพิมพ์


4. จำนวน taxa = จำนวน species + จำนวน varieties ใช่ไหมครับ?

Taxa ในที่นี้  หมายถึง Taxa ที่ต่ำกว่า genus Zingiber

ซึ่ง taxa = sp + ssp + var.

ความเห็นที่ 3

ถ้าเปรียบเทียบการจัดจำแนกระหว่างพืชดอก (กุหลาบ) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (สุนัข) ในระดับที่ต่่ำกว่าชนิด (species)
5. กุหลาบ และ สุนัข จัดอยู่ในลำดับชนิด (species) ในระดับที่เท่ากันไหมครับ? หรือนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับ


ตอบ

ถ้าพูดว่ากุหลาบ Rose เฉยๆ  หมายถึง Rosa L.  >  Generic rank ประกอบด้วย กุหลาบมากกว่า 100 species และ หลายพัน cultivars

สุนัข  = Dog >  subspecific rank Canis lupus familiaris ประกอบด้วยกว่าร้อย breed


6. ถ้าระดับที่ต่ำกว่าชนิด (species) เช่น สุนัขพันธุ์ Chihuahua, Golden Retriever, Japanese Spitz etc. จะเทียบได้กับกุหลาบในระดับใดครับ?
    จะเท่ากับ Rosa 'Claire Austin', Rosa 'Red Eden', Rosa 'Heritage' etc. ไหมครับ 

ตอบ

เทียบไม่ได้เพราะ

หนึ่ง  หมา เป็นชนิดย่อย subspecies ของหมาป่าตั้งแต่ต้น  แต่กุหลาบ หมายถึงทั้งสกุล
สอง  กุหลาบเรียกสายพันธุที่มนุษย์เพาะขึ้นว่า cultivar  ซึ่งขึ้นกับกฎ International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (the ICNCP, commonly known as the Cultivated Plant Code).
แต่ สายพันธุ์สุนัข เรียกว่า breed ซึ่งดูแลโดย Fédération Cynologique Internationale (English: World Canine Organization)

สาม  หมาผสมกับใน subspecies เสมอ  แต่ กุหลาบ ผสมข้าม species ได้

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เพราะอยู่คนละระบบกัน
ไม่สามารถเทียบกันได้โดยตรงครับ

ความเห็นที่ 4

อีกอย่าง อย่าเอาคำพ้องรูปพ้องเสียงมาสับสนกันนะครับ

Plant variety .ในทางกฎหมาย โดย UPOV ที่ใช้กับ he International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) Convention.เพื่อจดสิทธิบัตรพันธุ์พืช

ซึ่งต่างจาก

variety  ในทางอนุกรมวิธาน โดย ICBN (regulated by the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants)
cultivar ในทางพืชสวน โดน ICNCP (regulated by the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants).

ความเห็นที่ 5

อีกอย่าง อย่าเอาคำพ้องรูปพ้องเสียงมาสับสนกันนะครับ

Plant variety .ในทางกฎหมาย โดย UPOV ที่ใช้กับ he International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) Convention.เพื่อจดสิทธิบัตรพันธุ์พืช

ซึ่งต่างจาก

variety  ในทางอนุกรมวิธาน โดย ICBN (regulated by the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants)
cultivar ในทางพืชสวน โดน ICNCP (regulated by the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants).

ความเห็นที่ 6

cultivar variety (cv.) ถือว่าเป็น taxon ไหมครับ? และสามารถนับจำนวนเป็น taxa ได้ไหมครับ?ตอบ ไม่นับ เพราะ ไม่ใช่ taxonomic rank

ความเห็นที่ 7

ขอขอบพระคุณ คุณ Paphmania มากนะครับ

ผมขอเวลาศึกษาเรียบเรียง

ถ้ามีสิ่งใดที่ยังสงสัย

ขอรบกวนท่านอีกนะครับ

ขอขอบพระคุรมากครับ

kiwi