การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์

รบกวนช่วยแนะนำเรื่องการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ทางสัตววิทยาที่ถูกต้องด้วยครับ
ถ้า
ชื่อไทย: สุนัข
ชื่อสามัญ: Dog
ชื่อวิทยาศาสตร์: Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758)
และ
ชื่อไทย: สุนัขพันธุ์ชิวาวา
ชื่อสามัญ: Chihuahua Dog
ชื่อวิทยาศาสตร์: ต้องเขียนอย่างไรครับผม ?

หรือชื่อวิทยาศาสตร์ทางสัตววิทยา ไม่ต้องระบุลำดับที่ต่ำกว่าชนิด (species)
ขอความกรุณาด้วยครับผม เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องสัตววิทยาเลยครับผม
ขอขอบพระคุณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ตามที่เขียนมาถูกต้องแล้วครับ

ชื่อสกุล Canis ใช้ตัวใหญ่
ชื่อชนิดและชนิดย่อยขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก  lupus familiaris 
ชื่อสกุลและชนิดและชนิดย่อย ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ทำเป็นตัวเอียง ถ้าเป็นตัวเขียนทำเอียงลำบากจะใช้วิธีขีดเส้นใต้เอา


ชื่อผู้ตั้งชื่อชนิด เขียนต่อจากชื่อชนิดหรือชนิดย่อย ถ้าไม่เคยมีการเปลี่ยนสกุลมาก่อน ไม่ใส่วงเล็บ ถ้าเคยมีการเปลี่ยนสกุลมาก่อนใส่วงเล็บ ชนิดนี้เคยเปลี่ยนสกุลเลยมีวงเล็บ

แล้วตามด้วยปีที่บรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธานของชนิดนั้นๆ 

สองชุดหลังนี่ไม่ต้องทำตัวเอียงครับ