รบกวนสอบถามเรื่องการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ถูกต้องครับผม

สวัสดีครับ
มีเรื่องรบกวนอีกละครับ
1. Hoya 'Sweet Scent' สามารถนับเป็น 1 species ได้ไหมครับ ? 
2. Hoya pubicalyx Merr. 'Royal Hawaiian Purple' ละครับนับได้ไหมครับพี่ ?
3. โฮย่าทั้ง 2 ถือว่าเป็น Hybrid cultivar ใช่หรือป่าวครับ หรือมีคำเรียกที่เหมาะสมกว่าอะครับ ?
และรูปแบบของการเขียนชื่อโฮย่าทั้ง 2 แบบ ความหมายต่างกันอย่างไรครับ ?
4. Hoya 'Teneba' กับ Hoya sp. Teneba มีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับ และถ้าหมายถึงพืชต้นเดียวกันควรใช้แบบใดให้ถูกต้องครับ ?

5. Hoya 'Rainforest' (H. archboldiana x H. macgillivrayi) กับ 
    Hoya 'Kaimuki' (H. macgillivrayi x H. archboldiana)
    หมายถึงพืชต้นเดียวกันแต่มีชื่อ 2 ชื่อ (synonym) หรือหมายถึงพืชต่างต้นกันครับ เพราะชนิดพืชที่ใช้ผสมพันธุ์ทำหน้าที่แม่พันธุ์ และพ่อพันธุ์ สลับกัน) ?
6. Hoya 'Rainforest' กับ
    Hoya 'Rainforest' (SRQ 3067) หมายถึงพืชต้นเดียวกันหรือป่าวครับ หรือมีลักษณะบางประการที่แตกต่างกันออกไป ?
    และ SRQ 3067 ที่ใส่ในวงเล็บต่อจากชื่อสายพันธุ์หมายถึงอะไรครับ ?

ขอขอบพระคุณท่านผู้รู้ทุกท่านนะครับ 
รบกวนขอคำตอบ และเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ