สอบถามสายพันธุ์ปูน้ำจืด

สอบถามสายพันธ์ปูที่เจอมาคะ วันที่พบ 12 มีนาคม 2560 อ.ทองผาภูมิ กาจนบุรี

Comments

ความเห็นที่ 1

ปูหินสกุล Demanietta ครับ น่าจะเป็นชนิด Demanietta tritrungensis