สอบถามสายพันธุ์ปูน้ำจืด

สอบถามสายพันธ์ปูที่เจอมาคะ วันที่พบ 12 มีนาคม 2560 อ.ทองผาภูมิ กาจนบุรี

Comments

ความเห็นที่ 1

ปูหินสกุล Demanietta ครับ น่าจะเป็นชนิด Demanietta tritrungensis

ความเห็นที่ 2

ตัวนี้ปูอะไรครับ
fb_img_1565532095883.jpg

ความเห็นที่ 3

ตัวนี้ปูอะไรครับ
fb_img_1565532095883.jpg

ความเห็นที่ 4

ตัวนี้ปูอะไรครับ

ความเห็นที่ 5

ตัวนี้ปูอะไรครับ