รบกวนสอบถามชื่อกล้วยไม้ ที่พะเนินทุ่ง

รบกวนสอบถามชื่อกล้วยไม้ ที่พะเนินทุ่ง ขอบพระคุณครับ