ต้นนี้ชื่ออะไรครับ

เป็นไม้ปล้อง ใบยาว โตเร็ว อยู่ที่ดินเหนียวได้ ดินแห้งก็ไม่ตาย อยากรู้ว่าเค้าชื่ออะไรครับ เค้ามีดอกไหม? ขอบคุณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

2
img_8323.jpg

ความเห็นที่ 2

3
img_8324.jpg