รบกวนสอบถามชนิดหอยวงเดือนทั้ง 2 ชนิดนี้ครับ

ต้องการทราบชื่อวิทยาศาสตร์, Local name ทั้งไทย/อังกฤษ, แหล่งแพร่กระจาย ครับ

ปล. หอยทั้งสองตัวนี้เก็บตัวอย่างมาจาก หาดปากเมง จ.ตรัง 2560  ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

1
75374.jpg

ความเห็นที่ 2

1
75375.jpg

ความเห็นที่ 3

1
75376.jpg

ความเห็นที่ 4

2
75378.jpg

ความเห็นที่ 5

2
75379.jpg

ความเห็นที่ 6

2
75380.jpg

ความเห็นที่ 7

2.
75381.jpg

ความเห็นที่ 8

1. Nevarita didyma(Roding,1798)
common name Bladder moon
Local หอยพระจันทร์

2. Polinices mammilla (Linnaeus,1758) 
common name Mamilla moon 
Local name หอยพระจันทร์ธรรมดา

รบกวนพี่ๆ ช่วยคอมเฟิมอีกทีครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ