สอบถามเกี่ยวกับชนิดต้นไม้ค่ะ

ต้นไม้นี้พบที่เชียงใหม่ ในบ้านอำเภอจอมทอง แต่ไม่ทราบทั้งที่มาและชื่อต้น ลักษณะใบอ่อนที่งอกมาใหม่เป็นสีชมพู รูปนี้ถ่ายเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จึงอยากจะรบกวนผู้รู้ มีท่านใดทราบบ้างคะ

Comments

ความเห็นที่ 1

กระพี้จั่นครับ