หอยทากบกตัวนี้ ชื่อว่าอะไรครับ

ไม่รู้ว่าหอยทากชนิดนี้คือหอยเดื่อหรือหอยทากสยามกันแน่ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรครับ