สอบถามชื่อพืชค่ะ

ไม่ทราบว่าต้นที่มีลูกสีสดๆนี้ชื้ออะไรคะ  พบบนยอดดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 60 ค่ะ