คราบงูอะไรครับ. ใหญ่มาก

กว้างประมาณ2นิ้ว. ยาวประมาณ2เมตรครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

หใญ่มาก
img_0806.jpg

ความเห็นที่ 2

หางครับ
img_0808.jpg

ความเห็นที่ 3

ท้องครับ
img_0807.jpg

ความเห็นที่ 4

ดูลักษณะหางที่เรียวยาง และทรงขอบเกล็ดหางที่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมชัดเจน(ไม่มนกลม) น่าจะเป็นงูสิงตาโต หรือไม่ก็งูสิงหางลาย ครับ

 

ความเห็นที่ 4.1

ขอบพระคุณครับ. อาทิตนี้เจอคราบงู3-4คราบละ บ้านสวนติดทุ่งนา. หลอนมากครับ