งูนี้ชื่อะไรครับ มีพิษหรือไม่

Comments

ความเห็นที่ 1

งูปล้องฉนวนตับจาก, งูปล้องฉนวนอินเดีย (Dryocalamus davidsonii) ไม่มีพิษ ไม่อันตรายครับ