สอบถามชื่อต้นไม้คะ

ต้นนี้ชื้อต้นอะไรคะ เค้าขึ้นเองที่บ้าน มีแตกกอแยกออกมาปลูกใหม่ได้หลายต้นเลยคะ