สอบถามทุกท่านครับ ตามภาพแนบ ใช่ต้นอังกาบหนู หรือไม่อย่างไรครับ ขอบคุณครับ

https://drive.google.com/open?id=18_z1TgcKVv7WDWSGYirSHtcyvKg0KN2b
https://drive.google.com/open?id=1X9cwFedMqBfVLKZE81kMVyo5mKjaYVb2
https://drive.google.com/open?id=1elHbv1scFBswL3hWq701uSyfPcD4qMJK

สอบถามทุกท่านครับ ตามภาพแนบ ใช่ต้นอังกาบหนู หรือไม่อย่างไรครับ ขอบคุณครับ

ถ้าไม่ใช่ชื่อต้นอะไรครับ  ขอบคุณครับ