สอบถามครับเหลือบอะไรครับ

เหลือบตัวนี้พบที่ป่าแก่งกระจานครับ ผมไม่เคยเห็นเหลือบอย่างนี้เยครับ