รบกวน ID นกชายเลน 2 ชนิดครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดแรก นกชายเลนน้ำจืด wood sandpiper แน่นอน ส่วนนกกลุ่มที่สองที่กำลังบิน มีรายละเอียดเกี่ยวกับนกน้อย เพราะว่ากำลังบิน และไม่ทราบขนาด ถ้าเป็นนกขนาดเล็ก เล็กกว่าชายเลนน้ำจืดค่อนข้างมาก ประมาณสองเท่า น่าจะเป็นนกสติ๊นท์อกเทา แถ้เป็นนกขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก อันนี้ยังไม่ทราบครับ

ความเห็นที่ 2

ตัวบินเล็กกว่าชายเลนน้ำจืดเกือบสองเท่าตามว่าครับ

ความเห็นที่ 3

นกสติ้นท์อกเทา Temminck's Stint ตัวนี้ชอบน้ำจืดและมักพบหากินอยู่ด้วยกันหลายตัว

ความเห็นที่ 4

ขอบคุณครับ