คนบาดเจ็บเล่น Starvegas

เกิดเหตุรถเกิดประสานงา
เข้าอย่างจังที่จังหวัดตาก
มีคนบาดเจ็บและเล่น Starvegas

http://starvegasgame.com