ขอความรู้ การปลูกมะค่าในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวในป่าหินงามถูกต้องหรือไม่

ขอความรู้ในการปลูกป่าที่ถูกต้องด้วยครับ เนื่องจากผมสงสัยจากกลุ่มเฟสบุคท่องเที่ยวกลุ่มนึงมีสมาชิกประกาศแจกเมล็ดพันธุ์มะค่าให้ไปปลูกที่ทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงาม ผมไม่เคยไปที่ทุ่งดอกกระเจียวมาก่อน แต่เคยเห็นในภาพถ้าไม่ผิดต้นไม้แถวนั้น น่าจะเป็นไม้เต็ง ไม้รังผมไม่เคยเห็นภาพที่มีต้นมะค่ามาก่อน ผมได้ถามไปว่ามะค่าเป็นพืชท้องถิ่นแถวนั้นหรือ แต่ได้คำตอบกลับมาว่าพันธุ์ไม้นี้มีอยู่ทั่วประเทศ เลยอยากรู้ว่าถ้าปลูกมะค่าจะกลายเป็นพืชต่างถิ่นหรือไม่ครับ เข้าใจเจตนาในการปลูกป่า แต่ถ้าไม่มีความรู้มันก็คือหายนะดีๆนี่เอง

https://www.facebook.com/groups/328035147245026/search/?query=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&epa=SEARCH_BOX